Skip Navigation LinksLegemidler til barn > Nyheter > Mangel på Trileptal mikstur

Mangel på Trileptal mikstur

Det er mangel på Trileptal (okskarbazepin) mikstur 60 mg/ml frem til midten av september. Det er mulige alternativer tilgjengelig, men ettersom det er begrenset bytte på legemidlet må lege kontaktes for ny resept.

Oppdatert 31.08.22: Novartis melder at mangelen på Trileptal mikstur 60 mg/ml var over 12. august 2022. Det kan likevel ta noe tid før det er varer tilgjengelig hos grossistene. ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

Statens legemiddelverk melder at det er mangel på Trileptal mikstur 60 mg/ml. Trileptal inneholder virkestoffet okskarbazepin og er et legemiddel mot epilepsi og krampeanfall. Det finnes tre markedsførte alternativer til Trileptal mikstur, men det er begrenset tilgang på disse, og det er ikke nok til å dekke behovet i perioden. 

Mulige alternativer til Trileptal mikstur 60 mg/ml: 

Det er ikke mangel på Trileptal tabletter 150 mg, 300 mg og 600 mg. I følge knuse-/åpne-/løselisten kan tablettene manipuleres (se listen for informasjon). Men det kan ikke tas deldoser av tabletter som er løst i vann. Se også informasjosskriv for Okskarbazepin fra Spesialsykehuset for epilepsi (SSE). I følge informasjonsskrivet fra SSE må man velge mikstur dersom legemidlet administreres i sonde.  

Grossistene har meldt at de kan ta inn et tysk preparat, Timox suspension 60 mg/ml (se monografi på miksturlisten). Preparatet er omtrent identisk med Trileptal 60 mg/ml. Timox må spesialbestilles. De som bruker Trileptal mikstur må derfor ta kontakt med apotek i god tid før man går tom for å vurdere hvilke alternativer som er tilgjengelig. Ettersom det er begrenset bytte på Trileptal må også lege kontaktes for å forskrive ny resept.

Ang refusjon: 

Legemiddelverket tillater at ikke-markedsførte legemidler med okskarbazepin i miksturform (på godkjenningsfritak) kan utleveres på blå resept. Og Helfo tillater at ikke-markedsført okskarbazepin i miksturform (på godkjenningsfritak) kan utleveres på blå resept når pasienten fremviser et gy​ldig vedtak fra Helfo om individuell stønad for Trileptal mikstur. Følg opplysningene i vedtak fra Helfo ved registrering.