Skip Navigation LinksLegemidler til barn > Nyheter > Mangel på Sabrilex granulat til mikstur

Mangel på Sabrilex granulat til mikstur

Det meldes om mangel på Sabrilex (vigabatrin) granulat til mikstur, 500 mg fra Sanofi-Aventis. Mangelperioden er meldt fra 1.11.2022 til 28.02.2023. Det er mulig det går tomt hos grossistene før dette.

Oppdatering 20.09.22:  Legemiddelverket tillater Sanofi-Aventis å selge spanske pakninger tilsvarende Sabrilex granulat til mikstur, 50 stk (dosepose). Legemiddelverket styrer ikke tilgangen på disse pakningene og forsyningen kan være begrenset. Vedtaket er gyldig til 15.01.2023. Apoteket kan utlevere utenlandske pakninger uten å søke om godkjenningsfritak.

Fra 26.07.22:

Statens legemiddelverk melder at det er mangel på Sabrilex granulat til mikstur, 500 mg. Sabrilex inneholder virkestoffet vigabatrin og er et alternativ i behandlingen av infantile spasmer og west syndrom, se pediatrivelederens kapittel om Infantile spasmer.  

Mulige løsninger:

Sabrilex tabletter 500 mg er tilgjengelig. Tablettene kan i følge knuse-/åpne-/løselisten kan manipuleres (se listen for informasjon). Virkestoffet vigabatrin er løselig i vann og deldose kan dermed vurderes (NB! kun aktuelt for administrasjon på sykehus da dette krever opplæring og informasjon). Se også informasjonsskriv fra Spesialsykehuset for epilepsi (SSE). I følge informasjonsskrivet fra SSE kan oppløsning av dosepulver eller tablett også gis i sonde.

Det bør reserveres Sabrilex granulat til mikstur til de som ikke kan ta tabletter eller trenger andre doser enn hel tablett a 500 mg. 

Det kan også være mulig at sykehusapotek kan lage apotekfremstilt mikstur eller kapsler med vigabatrin, ta kontakt med et sykehusapotek for å avklare om muligheten for det.    

De som bruker Sabrilex granulat til mikstur må ta kontakt med apotek i god tid før man går tom for å vurdere hvilke alternativer som egner seg. Ettersom Sabrilex har begrenset bytte, må legen kontaktes for å vurdere bytte til annet legemiddel med vigabatrin og forskrive resept. 

Angående refusjon:

Legemiddelverket tillater at ikke-markedsførte legemidler med vigabatrin i miksturform og apotekfremstilt vigabatrin mikstur (på godkjenningsfritak) kan utleveres på blå resept. Og Helfo tillater at ikke-markedsførte legemidler med vigabatrin i miksturform og apotekfremstilt vigabatrin mikstur kan utleveres på blå resept når pasienten fremviser et gyldig vedtak fra Helfo om individuell stønad for Sabrilex mikstur. Følg opplysningene i vedtak fra Helfo ved registrering.