Skip Navigation LinksLegemidler til barn > Nyheter > Klinisk relevante interaksjoner i en pediatrisk intensivavdeling

Klinisk relevante interaksjoner i en pediatrisk intensivavdeling

En studie har gjennomgått potensielle interaksjoner i en pediatrisk intensivavdeling og gått nærmere inn på hva som er klinisk relevant, alvorlighetsgrad og måter å styrke interaksjonsovervåkingen på.

Studien er uført ved én pediatrisk intensivavdeling ved ett sykehus i Sør-Korea, men er likevel av generell interesse. Funnene samsvarer med andre studier med hensyn på forekomst av, og risikofaktorer for, interaksjoner, men går også videre med grundigere analyser av klinisk relevante interaksjoner og beskriver flere mulige tiltak enn det mange andre studier har gjort.

Studien inkluderte 159 pasienter <19 år som var innlagt i minst 3 dager på en intensivavdeling med 24 senger for både medisinske og kirurgiske pasienter. Micromedex Drug-Reax® system ble brukt til identifisering av interaksjonene.

Potensielle interaksjoner ble funnet hos 72 % av pasientene, mens klinisk relevante interaksjoner ble observert hos 10 % (n=16) av pasientene i form av 22 reaksjoner, fordelt på 19 legemiddelpar. Artikkelen presenterer legemiddelparene, reaksjonene, og tiltakene for disse 22 interaksjonene. Det var ingen fatale reaksjoner, men flere med høy alvorlighet.

Flere potensielt alvorlige interaksjoner inngår i akuttbehandling i intensivavdelinger. Standard varselsystemer for kjente interaksjoner vil dermed tilføre lite og kan føre til varseltretthet. Forfatterne oppfordrer til mer skreddersydde overvåkingssystem tilpasset ulike pasientgrupper. Med tilrettelagt overvåking av pasientenes kliniske funksjoner, blodprøver og lignende, er målet å tidligst mulig oppdage og håndtere følgene av alvorlige interaksjoner. Samtidig er det fortsatt behov for våkne klinikere for oppfølging av mer sjeldne reaksjoner.

Referanse:

Choi YH, Lee IH, Yang M, Cho YS, Jo YH, Bae HJ, Kim YS, Park JD. Clinical significance of potential drug–drug interactions in a pediatric intensive careunit: A single-center retrospective study. PLoS One. 2021; 16(2): e0246754.