Skip Navigation LinksLegemidler til barn > Nyheter > Influensavaksine sesong 2022-2023

Influensavaksine sesong 2022-2023

Møter du barn med risiko for alvorlig influensa? FHI minner om at barn i risikogrupper anbefales influensavaksine fra 6 måneders alder. Nesespray og injeksjon er likestilt for barn 2-17 år, mens injeksjon gis til barn fra 6 måneder.

Sannsynligheten for et alvorlig forløp er høyere for barn i risikogruppene, og barn med flere risikotilstander, mer alvorlig eller dårlig regulert sykdom har høyest risiko for alvorlig influensa.

 • Ny anbefaling fra og med sesongen 2021/22: influensavaksinering anbefales barn født før uke 32 i svangerskapet, fra 6 måneder (kronologisk alder) til 5 år, fordi for tidlig fødte barn har økt risiko for sykehusinnleggelse ved influensa.

Risikogruppene listet under er formulert som overordnete kategorier/organsystem. Anbefalingene om influensavaksine til barn er i hovedsak de samme som til befolkningen for øvrig:
 • Kronisk lungesykdom (inkludert astma)
 • Hjertesykdom
 • Kronisk nevrologisk sykdom eller skade (for eksempel epilepsi)
 • Nedsatt immunforsvar som følge av sykdom eller behandling (som for eksempel organtransplanterte, kreft)
 • Lever- eller nyresvikt
 • Diabetes
 • Svært alvorlig fedme
 • Annen alvorlig og/eller kronisk sykdom der influensa utgjør en alvorlig helserisiko, etter individuell vurdering av lege (f.eks. ved medfødte kromosomavvik, genetiske syndromer og sammensatte kromosomavvik)

 • I tillegg anbefales influensavaksine til de som bor sammen med (eller er tilsvarende nære) immunsupprimerte barn. 

Disse vaksinene er aktuelle:
 • Inaktivert injeksjonsvaksine (inaktivert vaksine, IIV) er godkjent for alle over alder 6 måneder. FHI tilbyr Influvac Tetra og Vaxigrip Tertra til målgruppene.
 • Levende svekket influensavaksine (levende attenuert influensavaksine, LAIV) er godkjent for aldersgruppen 2-17 år. Vaksinen administreres som nesespray. FHI tilbyr Fluenz Tetra til målgruppene.
For barn 2-17 år er inaktivert vaksine (injeksjon) og levende svekket vaksine (nesespray) likestilte. I år vil alle vaksiner som tilbys til risikogruppene ha samme pris.


Se FHI sine sider Influensavaksine til barn i risikogruppene (0-17 år) for mer informasjon om vurderingsgrunnlag, estimert omfang i ulike risikogrupper og dokumentasjon av influensarelaterte sykehusinnleggelser