Skip Navigation LinksLegemidler til barn > Nyheter > Fysisk kompatibilitet mellom legemidler som ofte blir brukt på nyfødtintensiv avdeling

Fysisk kompatibilitet mellom legemidler som ofte blir brukt på nyfødtintensiv avdeling

Forskere i forskningsprosjektet ComPICU og ComNICU har nylig publisert spennende resultater om legemidler og kompatibilitet.  

Spørsmålet om legemidler kan gis samtidig i samme lumen er stadig aktuelt, og forskningsprosjektet ComPICU og ComNICU ser på om hvorvidt intravenøse legemidler kan gis sammen i samme lumen i sentralt venekateter eller perifert venekateter. Det er også sett på hvorvidt andre infusjonsvæsker, inkludert parenteral næring, kan gis med legemidler i samme lumen, les mer om dette i tidligere nyhetssak.  

I en nylig publisert studie har forskerne sett på hvilke legemidler som ofte gis på nyfødtintensivavdelinger og videre testet kompatibiliteten mellom disse legemidlene. De fant at de mest vanlige legemidlene var i gruppen antiinfektiva, samt legemidler som virker på nervesystemet og hjerte/kretsløp. Resultatene fra testene viste at ampicillin og benzylpenicillin ikke var kompatible med morfin, og at flekainid og flukonazol var kompatible med morfin. 

Resultatene tilfører verdifull informasjon om parallellinfusjon av legemidler til en kritisk pasientgruppe. Hele artikkelen kan leses her.