Skip Navigation LinksLegemidler til barn > Nyheter > Fortynning ved jejunal administrasjon av legemiddel til barn

Fortynning ved jejunal administrasjon av legemiddel til barn

Relis har undersøkt om det finnes noe konkret anbefaling, eller om det er gjort studier på administrasjon av legemidler i perkutan endoskopisk jejunostomi (PEJ)-sonde, og hvilken væskemengde som anbefales til barn når i slike situasjoner. 

Når legemiddel skal administreres i tynntarm bør det fortynnes ekstra for å unngå lokal irritasjon, men det er ikke alltid lett å finne informasjon om hvor mye sterilt vann som skal brukes. I Handbook of Drug Administration via Enteral Feeding Tubes, 3rd edition (wordpress.com) anbefales det konkret mengde sterilt vann for enkelte virkestoff som natriumvalproat og kodeinfosfat pga høy osmolalitet på mikstur (skal fortynnes 3-4 ganger), men for andre legemidler er det ikke noe informasjon om dette. 

Relis har gjort et litteratursøk på dette og gjør rede for anbefalingene i ulike kilder, les hele utredningen her