Skip Navigation LinksLegemidler til barn > Nyheter > Fastlegen informerer - reisesyke hos barn

Fastlegen informerer - reisesyke hos barn

Det er tid for sommer og bilferie igjen, og reisesyke hos barn er vanlig. Fastlegen får hyppige spørsmål fra foreldre som har vært på apotek, og fått beskjed om å ta kontakt med fastlegen fordi barnet er under 6 år.

​Medikamenter som benyttes i behandlingen av reisesyke hos barn i Norge er syklizin (Marzine) og meklozin (Postafen). Indikasjonen for meklozin inkluderer behandling av barn > 6 år, mens syklizin er godkjent for barn > 12 år (1). 

Relis har beskrevet, på bakgrunn av anbefalinger fra statens legemiddelverk og relevante fagmiljø at reisesyketabletter også kan skrives ut til mindre barn med doseringer som angitt i utgått preparatomtale (2).

Norsk legemiddelhåndbok (3) oppgir dosering til barn ned til 1 år for meklozin, mens KOBLE oppgir dosering for samme legemiddel fra 3 år og oppover (4).

Det er likevel først og fremst viktig å ikke glemme å nevne ikke-medikamentelle råd som å rette blikket framover, sitte i fartsretning og unngå å se på skjerm (5). 

Riktig god sommer til kollegiet!

Kilder:

1. Statens legemiddelverk. Preparatomtale (SPC) a) Marzine (Sist oppdatert: 10. januar 2022). b) Postafen (Sist oppdatert: 21. oktober 2019). https://www.legemiddelsok.no/.

2. RELIS database 2021; spm.nr. 14915, RELIS Vest. (www.relis.no)

3. Norsk legemiddelhåndbok for helsepersonell. T19.3 Reise- og bevegelsessyke. http://legemiddelhandboka.no/

4. Kunnskapsbasert oppslagsverk om barns legemidler (KOBLE). Meklozin. https://www.koble.info/ (Søk: 8. juni 2022).

5. Norsk elektronisk legehåndbok. Reisesyke. https://legehandboka.no/ (Sist endret: 11. februar 2022).


Tips gjerne Nettverket dersom det er noe som kan være viktig å formidle videre i denne sammenhengen. Send oss da en e-post: post@legemidlertilbarn.no

Fastlegen oppfordrer allmennlegene til å gjøre seg kjent med nettverkets nettside www.legemidlertilbarn.no. Her finnes det flere viktige ressurser som også er svært nyttige i allmennpraksis!