Skip Navigation LinksLegemidler til barn > Nyheter > Fastlegen informerer - BMJ pasientinformasjon

Fastlegen informerer - BMJ pasientinformasjon

En time hos fastlegen er kort, og tiden føles nok ofte for knapp til å gi tilstrekkelig informasjon og veiledning. Da er det viktig at pasient og pårørende i etterkant får tilgang til kvalitetssikret og hensiktsmessig informasjon om barnets diagnoser.

Nettverkets fastlege Inga Marthe Grønseth skriver: 

Kjenner du til informasjonsskrivene fra BMJ best practice som finnes på norsk og kan deles ut til pasienter og pårørende?

På helsebiblioteket kan du finne nyttige, praktiske og svært kortfattede brosjyrene med informasjon om vanlige diagnoser, samt symptomer og behandling av disse. Dette er brosjyrer som i utgangspunktet er en del av oppslagsverket BMJ Best Practice, gitt ut på engelsk av BMJ Publishing Group. Den norske oversettelsen er gjennomført av Helsebiblioteket.no 

Les mer her: https://www.helsebiblioteket.no/pasientinformasjon/alle-brosjyrer/?publisher=226755

Tips oss gjerne dersom det er noe som kan være viktig å formidle videre i denne sammenhengen. Send oss da en e-post: post@legemidlertilbarn.no