Skip Navigation LinksLegemidler til barn > Nyheter > Fastlegen informerer - Melatonin til behandling av søvnvansker hos barn

Fastlegen informerer - Melatonin til behandling av søvnvansker hos barn

Fastlegene mottar ofte spørsmål om å forsøke melatonin ved behandling av søvnvansker hos barn. Det kan være nyttig å kjenne til diagnoser der behandling med melatonin har godkjent indikasjon, og er innvilget forhåndsgodkjent refusjon.

Nettverkets fastlege Inga Marthe Grønseth skriver: 

Søvnvansker hos barn påvirker ofte hele familien, og kan være et gjentagende problem som tas opp i konsultasjoner hos fastlegen. 

Aktuelle ikke-medikamentelle tiltak som bør forsøkes først kan man lese mer om i Pediatriveilederens kapittel 15.10 Behandling av søvnsykdommer - generelle tiltak. Samtidig som det er anbefalt å være tilbakeholden med forskrivning av legemidler ved søvnvansker hos barn grunnet manglende dokumentasjon på sikkerhet og effekt, kommer man hos noen ikke til målet med ikke-medikamentelle tiltak. 

Ved enkelte diagnoser er melatonin innvilget forhåndsgodkjent refusjon, men hvilket markedsført preparat som er forhåndsgodkjent avhenger av indikasjon: 

Melatonin AGB (1mg, 2mg, 3mg, 4mg og 5 mg tabletter), Melatonin orifarm (kun 3 mg tabletter) og Melatonin unimedic (mikstur): Insomni hos barn og ungdom i alderen 6-17 år med ADHD, der søvnhygieniske tiltak ikke har vært tilstrekkelige:

  • Pasienten må ha nedsatt funksjon på dagtid med enten økt søvnighet/tretthet eller humørsvingninger eller svekket kognitiv fungering eller svekket sosial fungering eller økt ulykkesrisiko eller fysisk ubehag eller bekymring omkring søvn.

  • Minst tre dårlige netter per uke eller døgnrytme som ikke lar seg normalisere.

Slenyto (1 mg og 5 mg depottabletter): Insomni hos barn 2-18 år ved autismespekter-forstyrrelse (ASD) og Smith-Magenis syndrom.

Les mer om dette hos Legemiddelverket: Melatonin – mange markedsførte legemidler i Norge.

Tips oss gjerne dersom det er noe som kan være viktig å formidle videre i denne sammenhengen. Send oss da en e-post: post@legemidlertilbarn.no

Fastlegen oppfordrer allmennlegene til å gjøre seg kjent med nettverkets nettside www.legemidlertilbarn.no. Her finnes det flere viktige ressurser som også er svært nyttige i allmennpraksis.