Skip Navigation LinksLegemidler til barn > Nyheter > Administrering av legemidler samtidig med parenteral ernæring

Administrering av legemidler samtidig med parenteral ernæring

Nylig publiserte resultater fra ComNICU prosjektet indikerer at dopamin, morfin og cefotaksim er kompatible med Numeta G13E og det anses dermed som trygt å administrere disse legemidlene sammen med denne parenterale ernæringsløsningen.

​Premature barn som er innlagt på nyfødtintensiv avdeling trenger ofte flere intravenøse legemidler og parenteral ernæring samtidig. Dette for å overleve, og for å vokse og utvikle seg. Utfordringene er da at når flere legemidler må gis samtidig, og det er begrenset med innganger/lumen/løp hos den enkelte pasient, så må legemidlene administreres samtidig med hverandre og samtidig med parenteral ernæring.  

Forskningsprosjektet ComNICU, er finansiert av Helse Sør-Øst, og skal se på ulike kombinasjoner av intravenøse væsker og legemidler som er mest aktuelle for intensivpasienter. Prosjektet bruker validerte analysemetoder, og simulering av den dynamiske prosessen som skjer i pasientens blodomløp når intravenøse legemidler administreres.

I en nylig publisert studie har forskningsgruppen sett på administrasjon av dopamin, morfin og cefotaksim sammen med NumetaG13E. Resultatene viste at Numeta G13E er kompatible med hvert av legemidlene morfin, dopamin og cefotaksim. De viste også at tre-komponent løsninger var kompatible (PN + morfin og dopamin og PN + morfin og cefotaksim). I tillegg viste studien kompatibilitet mellom morfin + dopamin og morfin + cefotaksim.

Resultatene fra denne studien bidrar til økt kunnskap om administrasjon av disse kombinasjonene og viser at de er trygge å administrere samtidig til nyfødtintensiv pasienter. 

Referanse: 

Nilsson, N., Storesund, I., Tho, I. et al. Co-administration of drugs with parenteral nutrition in the neonatal intensive care unit—physical compatibility between three components. Eur J Pediatr (2022). https://doi.org/10.1007/s00431-022-04466-z