Skip Navigation LinksLegemidler til barn > Nyheter > UKOM-rapport: "Hvordan kan vi sikre at ungdom med psykiske plager får hjelp når de trenger det?"

UKOM-rapport: "Hvordan kan vi sikre at ungdom med psykiske plager får hjelp når de trenger det?"

Statens undersøkelseskommisjon for helse- og omsorgstjenesten, UKOM, har undersøkt ulike faktorer som kan føre til at det ikke fanges opp at ungdom trenger helsehjelp.

I rapporten beskrives først hendelsesforløpet til en 17 år gammel gutt som hadde utfordringer med å fungere i skolen helt fra første klasse til han døde som følge av selvmord. Videre følger en analyse og anbefalinger som skal kunne hjelpe i arbeidet å forhindre slike hendelser.

Rapporten vurderer forhold rundt to hovedproblemstillinger:

  1. Det er utfordringer knyttet til kommunal samordning.

  2. Spesialisthelsetjenestens vurdering av henvisninger til den psykiske helsetjenesten preges av stor, ubegrunnet variasjon.

Hele rapporten kan leses på Ukom sine sider her.

Nettverket har tidligere omtalt UKOM som en viktig samarbeidspartner for å øke pasientsikkerheten hos barn og unge. Den saken kan leses her.