Skip Navigation LinksLegemidler til barn > Nyheter > Tidligere "Knuse/delelisten" er oppdatert

Tidligere "Knuse/delelisten" er oppdatert

Retningslinjen "Tabletter og kapsler - Knuse-/åpne-/løselisten" (tidligere "Knuse/delelisten") er fullrevidert.  

​Endringer siden forrige versjon: 

  • Retningslinjen og listen er fullrevidert. Knuse-/åpne-/løselisten er nå et eget dokument (en egen versjonskontrollert fil), som det er lenket til fra denne retningslinjen.

  • Tittel endret til Tabletter og kapsler - Knuse/åpne/løse, tatt vekk ordene dele/deling, da det ikke er anbefalt å bruke listen til å gi deldoser.

  • Antall konklusjoner er redusert til 12 og ordlyden er endret i flere av dem.

  • Endret ordlyd i merknader.

  • Merknad C (Cytostatika) og P (Proteinkinasehemmere) er slått sammen til K (Kreftlegemiddel).

  • Endret merknad for kreftlegemidlene (merket med K): Intakte tabletter og kapsler kan håndteres av gravide, forutsatt bruk av hansker