Skip Navigation LinksLegemidler til barn > Nyheter > Ta bivirkningssamtalen

Ta bivirkningssamtalen

Pasienter, pårørende og ulike grupper helsepersonell kan ha forskjellige tanker om hvor mye man bør snakke om bivirkninger. Å spørre om pasientens/pårørendes eventuelle frykt for bivirkninger kan være et utgangspunkt for samtalen.

Klinisk farmasøyt Hilde Frøyland har formulert noen tanker om hvorfor helsepersonell bør løfte frem bivirkningssamtalen og hvordan det kan gjøres. Kronikken kan leses her. 

Det løftes frem at pasient/pårørende ofte har behov for mye informasjon om mulige bivirkninger, og de har også rett til informasjon om bivirkninger for å kunne ta et informert valg. Helsepersonell kan på den andre siden være tilbakeholdne med å informere om bivirkninger, kanskje for å unngå at forventninger om bivirkninger gir bivirkninger – den såkalte nocebo-effekten. Pasient/pårørende kan imidlertid innhente informasjon fra en rekke kilder og nocebo-effekten forsvinner ikke selv om helsepersonell begrenser sin informasjon om bivirkninger.

For å få til en dialog om bivirkninger som gir tryggere pasienter, kan et godt utgangspunkt for helsepersonell være å spørre om hvilken, eller hvilke bivirkninger, pasienten frykter mest. Det er også viktig å koble virkning opp mot bivirkning, og forklare hyppigheten av ulike bivirkninger. 

I tillegg til kronikkens temaer så kan det også være tilfeller der opplæring i tegn på spesielle bivirkninger kan øke tryggheten hos både pasient/pårørende og helsepersonell for at utfallet av behandlingen blir best mulig. Økt bivirkningskunnskap kan øke pasient/pårørendes trygghet på at behandlingen er til nytte og hvordan de skal håndtere eventuelle bivirkninger som oppstår.


Referanse:

H. Frøyland. Bivirkningssamtalen bør tones opp. Kronikk i Dagens medisin 01/02-utgaven 2021.