Skip Navigation LinksLegemidler til barn > Nyheter > Smerteretningslinjene er oppdaterte

Smerteretningslinjene er oppdaterte

Smerteretningslinjene er oppdaterte, informasjon om de viktigste endringene finner du her.

​Redaksjonen for smerteretningslinjene har fått mange gode tilbakemelding er på smerteretningslinjene. Vi har gått gjennom tilbakemeldingene og har gjort noen endringer, det vil komme flere endringer, men ikke før til neste år. Det arbeides jevnlig med å forbedre retningslinjene, har du kommentarer eller innspill, er det fint om du sender disse til oss: post@legemidlertilbarn.no

De viktigste endringene fra versjon 1.1 til versjon 1.2:

 • Nytt navn på retningslinjene: Smerter hos barn og ungdom. Retningslinjer for behandling av akutte og prosedyrerelaterte smerter. 
  Endringen er gjort for å få retningslinjene mer synlige i for eksempel et google-søk. Lenken til retningslinjene er den samme som før. 

 • Kapittel 1: Innledning
  • Det er lagt til informasjon om hvordan informasjon om retningslinjene ble sendt ut, både med lenke til brevet og til oversikt over mottagere.
  • Det er lagt til tekst om hvordan en kan referere til retningslinjene
  • Det er lagt til tekst om henvisning til KOBLE (www.koble.info)

 • Kapittel 5: Medikamentell smertebehandling
  • Det er gjort noen små endringer i kap. 5.3 Akutte og postoperative smerter: Klonidin er tatt inn som førstevalgspreparat ved de ulike smertescorene.
  • I kap. 5.2 Prosedyrerelaterte smerter er lokalanestesi (krem/plaster) tatt med som førstevalg.
  • I kap. 5.5.4  Paracetamol: 
   • IV-dosering er oppdatert slik at det er samsvar med KOBLE
   • PO-dosering er ikke helt i samsvar med KOBLE per i dag, KOBLE angir ikke startdose PO. Vi har fått vite at KOBLE og Kinderformularium skal gjennomgå og oppdatere paracetamol-omtalen. En eventuell samkjøring gjøres etter dette. 
  • Administrasjonen av morfin og oksykodon IV er endret for å samkjøre dette med blandekortene for de ulike legemidlene.
  • Under fentanyl-doseringstabellen er det lagt til at "fentanyl nasalt må settes meget raskt", dette for å lage aerosol/spray. 
  • Kap. 5.5.6 er oppdatert i sin helhet

 • Referanselistene til de to kapitlene er oppdatert med hensyn til de endringene som er gjort.


Smerteretningslinjene ligger her.

Nyheter mv. om smertebehandling på våre nettsider finner du her.