Skip Navigation LinksLegemidler til barn > Nyheter > Små barn kan også ta tabletter

Små barn kan også ta tabletter

Actavis planlegger utfasing av Apocillin 165 mg tabletter, dette er uheldig og Nettverket vil minne om at små tabletter kan være et godt alternativ til mikstur eller dråper, også til de mindre barna.

Nettverket vil gjerne minne om det Statens legemiddelverk skrev i 2016 (1):

"Antibiotika og barn: Vurder tabletter eller dråper som alternativ til mikstur

Penicillin mikstur smaker vondt og mange foreldre opplever at det er vanskelig å gi dette til barn. Bredspektrede antibiotikamiksturer, som ikke har bitter smak, er ofte alternativet. Unødig bruk av slike miksturer bidrar til resistensutvikling. ​For å hindre resistensutvikling har helsemyndighetene en målsetting om å få ned bruken av bredspektrede antibiotika. Penicillin (smalspektret) er førstevalg ved de fleste bakterielle luftveisinfeksjoner. Smaken på penicillin bør ikke være et hovedargument for å skrive ut bredspektrede antibiotikamiksturer til barn."

I 2016 var også barn og antibiotika tema for Nettverkets vårseminar, se programmet og de fleste forelesningene her

Barnefarmasøyt Cathrine Kjeldby-Høie fra Sykehusapotekene Oslo hadde en praktisk forelesning om "Formuleringer - knyttet til det å få barn til å ta antibiotika"

Elin Høien Bergene presenterte også sin forskning på antibiotikabruk hos barn, der de blant annet så på:

  • Ved hvilken alder barn skifter fra mikstur/dråper til tabletter/kapsler, med data fra reseptregisteret.  I 2004/2005 var alderen for skifte fra flytende til fast legemiddelform ca. 5,7 år, denne hadde steget til 7,9 år i 2015/2016 (2)

  • Ny forskrivning av antibiotika innen to døgn, som et tegn på at barnet ikke aksepterer den første behandlingen og må få ny formulering/nytt legemiddel. Det er sammenheng mellom ny forskrivning innen to døgn og barnets alder, dårlig smak og høy komnsentrasjon av flytende legemidler, størrelse og form av faste legemidler, yngre leger og jente-pasienter. Dataene fra reseptregisteret viste også at det var en preferanse for bredspektret antibiotika blant de yngste barna (3)

  • Hvilke faktorer fastleger og farmasøyter vurderer før det skrives resept og utleveres antibiotika til barn (4)


Nettverket vil sammen med Antibiotikasenteret for primærmedisin følge opp utfasingen av Apocillin 165 mg tabletter med produsenten Actavis og med Statens legemiddelverk.

Referanser:

1. Statens legemiddelverk (2016), Antibiotika og barn: Vurder tabletter eller dråper som alternativ til mikstur. Tilgjengelig fra https://legemiddelverket.no/nyheter/antibiotika-og-barn-vurder-tabletter-som-alternativ-til-mikstur (lest 28.1.21)

2. Bergene, E.H., Nordeng, H., Rø, T.B. and Steinsbekk, A. (2019), Register‐based study showed that the age when children were prescribed antibiotic tablets and capsules instead of liquids increased from 2004 to 2016. Acta Paediatr, 108: 699-706. https://doi.org/10.1111/apa.14550

3. E H Bergene, H Nordeng, T B Rø, A Steinsbekk, Requests for new oral antibiotic prescriptions in children within 2 days: a Norwegian population-based study, Family Practice, Volume 35, Issue 6, December 2018, Pages 690–697, https://doi.org/10.1093/fampra/cmy033

4. E H Bergene, L Holst, T B Rø, A Steinsbekk, Considering formulation characteristics when prescribing and dispensing medicinal products for children: a qualitative study among GPs and pharmacists, Family Practice, Volume 36, Issue 3, June 2019, Pages 351–356, https://doi.org/10.1093/fampra/cmy086

Kort oppsummering av doktorgraden til Elin Høien Bergene ligger tilgjengelig her.