Skip Navigation LinksLegemidler til barn > Nyheter > Sandostatin 200 mikrogram/ml avregistreres

Sandostatin 200 mikrogram/ml avregistreres

Statens legemiddelverk melder at Sandostatin 200 mikrogram/ml injeksjons-/infusjonsvæske, oppløsning i 5 ml hetteglass fra Novartis avregistreres fra 1.mars 2021.

Sandostatin med virkestoffet oktreotid har flere bruksområder og doseringer til barn. For mindre doser og mindre barn er det fortsatt tilgjengelig Sandostatin injeksjons-/infusjonsvæske 50 mikrogram/ml og 100 mikrogram/ml i 1 ml ampuller. 

Mangelsenteret og Statens legemiddelverk undersøker om det er andre mulige preparater som kan skaffes. Saken oppdateres fortløpende.  

Oppdatering 03.03.21: Det er nå tomt for dette preparatet hos AHN (grossist). Men de opplyser at de kan skaffe et tilsvarende tysk preparat Octreotid Bendalis 0,2 mg/ml 10 x 5 ml hetteglass. Dette preparatet blir foreløpig ikke lagerført hos AHN før de eventuelt ser hvor mange pakninger som går av dette. Det vil bli laget et varenummer hos AHN og det oppfordres til å legge inn bestilling på dette dersom det er behov for denne styrken.

Det finnes også et preparat Sandostatin 500 mikrogram/ml 5 x 1 ml ampuller som også kan være aktuelt å bruke, men dette blir heller ikke lagerført hos AHN, men kan spesialbestilles ved behov.