Skip Navigation LinksLegemidler til barn > Nyheter > Rivaroksaban (Xarelto) mikstur til barn

Rivaroksaban (Xarelto) mikstur til barn

Rivaroksaban (Xarelto) er den første direktevirkende antikoagulerende (DOAK) som kommer som mikstur, granulat til suspensjon, og med indikasjon til barn ned til 2,6 kg. Miksturlisten er oppdatert.

Miksturen er godkjent for nyfødte født på termin, spedbarn og småbarn, barn og ungdom <18 år. Godkjent indikasjon er  behandling av venøs tromboembolisme (VTE) og forebygging av tilbakevendende VTE etter minst 5 dager med innledende parenteral behandling med antikoagulanter. 

Behandling skal kun initieres hos nyfødte født på termin til <6 måneder hvis barnet er født etter svangerskapsuke 37, har vekt ≥2,6 kg og har fått oral føde i ≥10 dager. Barnets vekt skal overvåkes og dosen vurderes regelmessig, spesielt hos barn < 12 kg. Dette er for å sikre at en terapeutisk dose opprettholdes.

Under Xarelto granulat til mikstur på felleskatalogen.no, finnes instruksjonsvideo som viser hvordan legemidlet tilberedes, gis og oppbevares. Materiellet som er beregnet til pasienter/deres omsorgspersoner kan brukes for forsikre at de har forstått det. Pasientkort er inkludert i alle esker med Xarelto granulat til mikstur.

 

Se opplæringsvideo for utblanding, opptrekk og oppbevaring og mer om dosering av Xarelto mikstur til granulat

Se monografi i miksturlisten.