Skip Navigation LinksLegemidler til barn > Nyheter > Oppdrag bivirkningsovervåking

Oppdrag bivirkningsovervåking

Nettverket har fått i oppdrag fra Legemiddelverket å se på bivirkningsmeldinger hos barn og unge - assosiert med legemidler generelt og etter koronavaksinering sammen med FHI.

Nettverket er glade for å ha fått formelt oppdrag fra Legemiddelverket å gjennomgå bivirkningsmeldinger på barn og unge. Målet er å sikre at viktige bivirkningssignaler blir fulgt opp, og at fokuset på bivirkningsrapportering holdes oppe. En barnelege og en farmasøyt i Nettverket vil fremover jevnlig gjennomgå de norske bivirkningsmeldingene.

Nettverket har fått to oppdrag:

  • et kortere oppdrag som gjelder gjennomgang av bivirkningsmeldinger relatert til koronavaksinering av barn og unge under 18 år

  • et langvarig oppdrag å generelt gjennomgå alle bivirkningsmeldinger som gjelder barn og unge under 18 år, utenom vaksinemeldingene

Nettverket hadde i flere år en nær tilknytning til bivirkningsdatabasen, gjennom et samarbeid med RELIS om årsrapporter og nyhetssaker om viktige bivirkningsrapporter på barn og unge. Deretter fulgte en periode med mindre samarbeid med RELIS, årsrapporten endret format og barneavsnittet utgikk, og bivirkningsdatabasen ble et helseregister med tilhørende nytt regelverk. Tilgangen til bivirkningsdata for fagmiljøer som Nettverket ble dermed regulert på en annen  måte og man trengte derfor å tenke nytt. Det er derfor veldig gledelig at Nettverket har fått dette formaliserte samarbeid med Legemiddelverket, og i tillegg med FHI vedrørende bivirkninger mistenkt etter koronavaksinering. 

Ta gjerne kontakt hvis du har spørsmål eller tips til bivirkninger vi bør undersøke mer eller følge ekstra med på.

Har du mistenkt bivirkninger som er rare, alvorlige eller vedvarende meld dette elektronisk via www.melde.no.