Skip Navigation LinksLegemidler til barn > Nyheter > Oppdatert informasjon om forsyningssituasjonen for RoActemra

Oppdatert informasjon om forsyningssituasjonen for RoActemra

Statens legemiddelverk melder at det er forventet en midlertidig mangel på RoActemra som skyldes en betydelig global økning i etterspørselen i forbindelse med COVID-19 utbruddet.

​Nettverket har tidligere omtalt at det er begrenset tilgang på RoActemra. Forsyningssituasjonen er nå forverret, og det kan bli mangel på enkelte preparater, se oppdatert status på Statens legemiddelverk sine sider. Det er også innført rasjonering på RoActemra.  

Nettverket har formidlet til Mangelsenteret at noen pasientgrupper er mer sårbare, blant annet barn med systemisk barneleddgikt og andre barnerevmapasienter da det er færre mulige alternativer. Videre har Mangelsenteret sendt ut et brev til RHF-fagdirektørene og bedt de vurdere prioritering for å sikre at enkelte pasientgrupper mottar behandling, eks barn med leddgikt og pasienter som mottar CAR-T behandling. Nettverket mener at RoActemra må forbeholdes bruk til godkjente indikasjoner, så lenge forsyningssituasjonen er slik den er nå. Og særskilt sørge for at barn ikke står uten behandling.

Se informasjonsskriv fra Mangelsenteret om forsyningssituasjonen for RoActemra (tocilizumab). 

Forsyningssituasjonen er utfordrende også globalt, dette som følge av økt forbruk til Covid-19 pasienter. Les artikkel om dette publisert av the British Medical Journal.