Skip Navigation LinksLegemidler til barn > Nyheter > RELIS svarer: Kan ondansetron gis raskere?

RELIS svarer: Kan ondansetron gis raskere?

RELIS har svart på et aktuelt og tilbakevendende spørsmål om adminstrasjon av ondansetron til barn; kan man gi høyrer dose av ondansetron som injeksjon til barn med postoperativ kvalme og brekninger?

​Ondansetron gitt som injeksjon eller infusjon, det er spørsmålet. RELIS har vurdert dette. Det er sparsomt med opplysninger / informasjon om dette, og RELIS konkluderer med at de ikke finnes tilstrekkelig grunnlag til å kunne anbefale å gi større doser enn 0,1 mg/kg kan gis som injeksjon. RELIS sin vurdering kan leses her