Skip Navigation LinksLegemidler til barn > Nyheter > Nytt om barns rolle i spredning av koronaviruset

Nytt om barns rolle i spredning av koronaviruset

En oppdatert kunnskapsoppsummering viser at skolestart i august 2020 ikke førte til økt smitte i samfunnet.

Kunnskapsoppsummeringen (inkludert europeiske overvåkningsdata) om covid-19 hos barn og unge ble publisert 23. desember av Det Europeiske smittevernsinstituttet ECDC. Folkehelseinstituttet har nylig skrevet en nyhetssak med hovedpunkter fra rapporten. I rapporten fremkommer det blant at smitte i skoler har utgjort en begrenset del av smittetilfellene i samfunnet. Det trekkes også frem at overvåkningsdata fra europeiske land viser at barn i alderen 1-18 år har lavere risiko for sykehusinnleggelse, alvorlig forløp og død enn alle andre aldersgrupper. 

Rapporten tar ikke for seg vurderinger av den nye koronavirusvarianten som er påvist i Storbritannia. Betydningen av denne knyttet til barn, ungdom og skoler er så langt ikke kjent. 

Hovedpunktene fra rapporten kan leses på Folkehelseinstituttet sine sider her. 

Nettverket har publisert flere nyhetssaker som omhandler covid-19 og disse kan leses her