Skip Navigation LinksLegemidler til barn > Nyheter > Nye E-læringskurs for leger i spesialisering

Nye E-læringskurs for leger i spesialisering

Underutvalget for legemidler til barn ved Oslo Universitetssykehus (OUS) har ferdigstilit et nytt e-læringskurs for leger i spesialisering, samt oppdatert et tidligere kurs. 

Det nye kurset har tittelen "Legemidler til barn – hva er forskjellig fra voksne?". Dette kurset dekker deler av læringsmålet for PED 160 (Ha god kunnskap om og selvstendig kunne administrere legemidler) som Helsedirektoratet har beskrevet for spesialistutdanningen innen barnesykdommer

Det er tidligere utarbeidet et kurs for læringsmålet PED 161 (Ha god kunnskap om og kunne benytte oppslagsverk, databaser og doseringsveiledere for god og trygg legemiddelhåndtering til barn). E-læringskurset har tittelen «Jakten på informasjon om legemidler til barn» og dette er nå oppdatert.  

Dersom man går gjennom kurset ved å bruke lenkene over vil man kunne se hele kurset, men da får man ikke registrert det i sin lokale kompetanseportal/e-læringsportal eller deltagerbevis. 

Tilgang til kurset i sitt lokale e-læringssystem: 

Helse Sør-Øst: Kurset er tilgjengelig i Læringsportalen for alle helseforetak i region Helse Sør-Øst. Det kreves at hvert foretak selv må «hekte seg på» kurset, og dette kan utføres av administratorer av portalen hos de ulike foretakene (gjøres ved forespørsel).

Alle andre regioner: Det gis også anledning til å ta kurset inn i andre foretak sitt e-læringssystem. Nettverket har tilgang til kursfilen og kan sende den videre på forespørsel. Ta kontakt med Nettverket post@legemidlertilbarn.no