Skip Navigation LinksLegemidler til barn > Nyheter > Nye melatoninpreparater og regler for utlevering på blåresept

Nye melatoninpreparater og regler for utlevering på blåresept

Nye melatonin-preparater er markedsført i Norge, og apotekene kan nå levere ut enkelte markedsførte preparater til pasienter med individuelle vedtak på ikke-markedsført melatonin.

Mange pasienter har et vedtak om individuell stønad på ikke-markedsført melatonin. Tidligere kunne apotekene kun ekspedere disse legemidlene når Legemiddelverket hadde godkjent søknad om godkjenningsfritak. Nå er det åpnet for at apotekene kan levere ut enkelte markedsførte alternativer.

Nye styrker og formuleringer av melatonin blir i vår/sommer markedsført i Norge, og følgende markedsførte legemidler kan leveres ut til kunder med vedtak på ikke-markedsført melatonin:

  • Circadin depottabletter 

  • Melatonin AGB tabletter

  • Melatonin Orifarm tabletter 

  • Melatonin Unimedic Pharma mikstur (gjelder fra 15. juli 2021)

Les mer om reglene for hvilke indikasjoner og krav som gjelder for vedtak om individuell stønad for behandling med melatonin: Helfo yter individuell stønad for melatonin-produkter ved ulike søvnforstyrrelser.

Leger oppfordres til å bruke søknadsløsningen for blå resept når de søker individuell stønad. Du får veiledning om regelverk og vilkår underveis i søknadsprosessen. Dersom vilkårene er oppfylt, får du svar umiddelbart slik at pasienten kan hente legemiddelet på apoteket med en gang, uten å betale annet enn egenandelen. Les mer om ny søknadsløsning for blåresept på helfo.no

Nettverket har tidligere skrevet om Uregistrerte melatonintabletter og -kapsler på negativlisten