Skip Navigation LinksLegemidler til barn > Nyheter > Paracetamol til ekstremt premature med PDA

Paracetamol til ekstremt premature med PDA

Norske nyfødte deltar i TREOCAPA-studien som undersøker effekt og bivirkninger av bruk av paracetamol til lukking av PDA. 

​TREOCAPA-studien (Prophylactic TREatment Of the duCtus Arteriosus in Preterm infants by Acetaminophen) skal se på effekten av paracetamol for å lukke persisterende ductus arteriosus (PDA) hos ekstremt premature barn, samt om overlevelsesraten, uten alvorlige bivirkninger, øker hos disse barna. Les mer om Persisterende ductus arteriosus her.

Studien åpner nå for inkludering av norske barn med Arild Rønnestad ved Rikshospitalet, Oslo Universitetssykehus som hovedutprøver. Studien er koordinert av INSERM, en offentlig forskningsorganisasjon i Paris. Totalt sett skal det inkluderes nærmere 800 barn fra 44 sykehus i 16 europeiske land. I Norge skal vi inkludere 11 barn.

TREOCAPA-studien er en del av det europeiske samarbeidsprosjektet på kliniske studier for barn, Conect4Children (C4C).  Norge er via NorPedMed en viktig part i dette prosjektet, og TREOCAPA-studien er den første av studiene i C4C som starter inkludering i Norge. 

C4C er finanseiert av Innovative Medicines Initiative 2 Joint Undertaking under Grant Agreement No 777389. Joint Undertaking får støtte fra EUs Horizon2020 forsking- og innovasjonsprogram og EFPIA. 

Nettverket ønsker studieteamet lykke til med denne viktige studien!