Skip Navigation LinksLegemidler til barn > Nyheter > NorTrials - hva med barna?

NorTrials - hva med barna?

"Vi er redde for at vi ikke «passer» inn i NorTrials" sier Thomas Halvorsen i et intervju i Dagens Medisin. NorTrials er ett av tiltakene i regjeringens handlingsplan for kliniske studier.

EU har tatt viktige grep for å øke kunnskapen om forhold knyttet til barns bruk av medisiner. Blant annet er det sånn at søknad om markedsføringstillatelse for nye legemidler eller ny bruk av gamle legemidler utløser en såkalt Pediatric Investigation Plan (PIP), dersom bruken er relevant for barn. Dette er i henhold til EUs barneforordning fra 2007, som Stortinget innarbeidet norsk lovverk i 2017. Barn er ikke små voksne og gjennom forskning på legemidler til barn lærer vi om effekter legemidlene har på barn. Barneforordningen forutsetter at vi som samfunn organiserer oss slik at det rent faktisk er mulig å gjennomføre legemiddelstudier blant barn i Norge, og at studiene kan gjennomføres i rimelig nærhet til der barna befinner seg. Sett med barnas øyne, antar (håper) vi at dette spørsmålet står høyt på NorTrials agenda.

Thomas Halvorsen er bekymret for at man ikke ser behov for å skape dedikerte strukturer for å gjennomføre studier blant barn. NorTrials er tenkt som en "one-stop-shop" for kliniske studier på deres vei inn til Norge. For å skape dette, skal det opprettes forskningssentre innen dedikerte områder. Thomas er redd for at barna vil kunne «falle gjennom» i disse sentrene, ettersom barn i de aller fleste tilfeller vil utgjøre små grupper sammenlignet med voksne. Han peker på NorPedMed, som med beskjedne midler kunne blitt en "one-stop-shop" for barnestudier. Spørsmålet er om dette passer inn i sentermodellen til NorTrials, slik den er beskrevet. 


Les hele intervjuet her.