Skip Navigation LinksLegemidler til barn > Nyheter > Nasjonal faglig retningslinje for antibiotikabruk i primærhelsetjenesten er revidert

Nasjonal faglig retningslinje for antibiotikabruk i primærhelsetjenesten er revidert

16. november 2021 ble revidert versjon av Nasjonal faglig retningslinje for antibiotikabruk publisert på Helsedirektoratets plattform, etter en omfattende strukturell og faglig gjennomgang og oppdatering.

​I de nye Nasjonale faglige retningslinjene for antibiotikabruk i primærhelsetjenesten strammes nå rådene for bruk av antibiotika inn. Målet er å unngå overforbruk av antibiotika og utvikling av  antibiotikaresistens. 

Noen oppdateringer som berører barn:

  • Anbefalt behandlingsvarighet for streptokokkhalsinfeksjon er redusert fra 10 til 5 dager (inntil 10 døgns behandling vurderes ved første residiv eller hvis det anses viktig med bakteriologisk eradikering). 

  • Trimetoprim er fjernet som likeverdig førstevalg ved UVI hos barn, men er aktuelt behandlingsalternativ ved påvist følsomhet for trimetoprim.

  • Behandling av cystitt hos barn er skilt ut som et eget kapittel "Akutt cystitt hos barn".