Skip Navigation LinksLegemidler til barn > Nyheter > Miksturnytt juli

Miksturnytt juli

Oppdateringer som nylig er gjort i miksturlisten

​Endringer i miksturlisten:

Cozaar mikstur - Utgått - kan ikke lenger skaffes. Ved behov for apotekprodusert losartan mikstur ta kontakt med sykehusapotek. 

Dolcontin depot dosegranulat - Utgått. Preparatet er avregistrert. Se tidligere nyhetssak om dette. 

Polaramin Schering Plough sirup - Utgått - kan ikke lenger skaffes. Grossist har på lager Polaramin sirup 0,4 mg/ml 60 ml, varenummer 29 67 65. 

Meld gjerne tilbake til Nettverket på post@legemidlertilbarn.no dersom det oppdages feil i miksturlisten eller man får informasjon om at miksturer ikke lenger er mulig å skaffe.  

Holdbarhet etter anbrudd:

01.01.21 ble Norske Legemiddelstandarder - NLS oppdatert og nye standarder gjelder for «Veiledende brukstider/holdbarhet for legemidler uten krav om sterilitet». De nye standardene begrenser holdbarheten etter anbrudd og vil være begrensende dersom SPC angir en lengre holdbarhet.

I miksturlisten er informasjonen i monografiene om «Holdbarhet etter anbrudd» hentet fra godkjent SPC. Ved hvert enkelt brukssted må man forholde seg til NLS og lokale retningslinjer for angivelse av holdbarhet. Produsenten kan formidle andre opplysninger om holdbarhet etter anbrudd enn det som er opplyst i SPC, men i monografiene er det informasjonen fra SPC som er gjengitt.