Skip Navigation LinksLegemidler til barn > Nyheter > Meldesystemet for bivirkninger på høygir

Meldesystemet for bivirkninger på høygir

Norske leger har bidratt til den raskt økende kunnskapen om alvorlig blodpropp av AstraZenecas Covid-vaksine. Meldesystemet for bivirkninger virker! Bruk det for alle legemidler!

Betydningen av årvåkenhet for å mistenke og melde fra om nye bivirkninger har blitt ekstra tydelig ved introduksjonen av Covid-vaksinene.

Flere meldinger gir raskere økt kunnskap

Vaksinemeldingene viser styrkene ved meldesystemet i hurtigtempo. Alle mistenkte reaksjoner samles og analyseres, og bidrar i internasjonalt samarbeid. Både bivirkninger og meldesystemet er nå hyppig omtalt i media, og kompetansen og forventingene i befolkningen øker.

Samme systemet er der for å fange opp bivirkninger av alle andre legemidler også. Bruk det! Eksponeringen er mye mindre og tempo langt lavere ved introdusering av andre nye legemidler enn Covid-vaksinene, men verdien av å samle informasjon og øke kunnskapen om bivirkninger er tilstede for alle legemidler.

De kjente, men alvorlige bivirkningene

De fleste bivirkninger er allerede kjente i større eller mindre grad. Du skal fortsatt melde kjente bivirkninger når disse er alvorlige. Med flere meldinger øker muligheten for å oppdage eventuelle mønstre som kan bidra til enda bedre håndtering og kanskje forebygging av alvorlige bivirkninger.

De rare og de sjeldne bivirkningene

Det er utfordrende å mistenke noe uventet, og å være den første som melder. Men meldesystemet tar høyde for de usikkerhetene og baserer seg på at melding gjøres på mistanke. Det er ikke noe galt ved å melde noe som i ettertid kanskje viser seg å ha en annen forklaring. Melding på mistanke er første skritt til ny kunnskap.

Les også Harg P. Årvåkne leger gir bedre vaksinesikkerhet. Tidsskr Nor Legeforen 2021; 8.