Skip Navigation LinksLegemidler til barn > Nyheter > Meld bivirkninger ved intoks!

Meld bivirkninger ved intoks!

Bivirkningsrapportering ved legemiddelintoksikasjoner kan gi nyttig informasjon om farmakologiske effekter i doser som er lite studert ellers, og om legemiddelsikkerhet generelt. Send bivirkningsmelding på www.melde.no.

Bivirkningsrapportering gjelder ikke bare ved normal bruk av legemidler. Reaksjoner som skyldes legemiddelintokser skal også meldes som bivirkninger til Legemiddelverket/RELIS (1). Meldinger sendes fortrinnsvis via den elektroniske løsningen på www.melde.no, som også er tilgjengelig via enkelte journalsystem.

Felleskatalogen og preparatomtalen (SPC) har et eget avsnitt for Overdosering/Forgiftninger, plassert under avsnittet om bivirkninger. Her kan viktig informasjon samles fra tilfeller med overdosering, enten de er selvpåført, ubevisst eller skyldes en feilmedisinering.

Gjennom rapportering av bivirkninger ved intoksikasjoner får myndighetene, i tillegg til medisinsk kunnskap, en oversikt over mulige problemområder og problemlegemidler, og de får påvist eventuelle behov for informasjon eller andre tiltak for tryggere legemiddelbruk.

Nettverket har for tiden fokus på paracetamol-intoks, se Legemiddelintoksikasjoner hos barn og unge

Melding av legemiddelintoksikasjoner var også i 2014 omtalt av Nettverket, se Meld intoksikasjoner til RELIS


Referanse:

1. Bivirkningsregisterforskriften