Skip Navigation LinksLegemidler til barn > Nyheter > Mangel på Nycoplus Magnesium tyggetabletter 120 mg

Mangel på Nycoplus Magnesium tyggetabletter 120 mg

Det er meldt om mangel på Nycoplus Magnesium tyggetabletter 120 mg. ​Det er pt helt tomt hos grossistene. Preparatet er forventet tilbake i uke 12 (informasjonen vil bli oppdatert).

Nycolplus Magnesium tyggetabletter 120 mg er et reseptfritt legemiddel som inneholder magnesium i form av magnesiumlaktat og magnesiumsitrat tilsvarende 120 mg magnesium. 

Hvilke alternativer finnes:

  • Maglyphos mikstur 1 mmol/ml (magnesiumglyserofosfat) - Informasjon om denne finnes i miksturlisten her. Vi har også gjort tilgjengelig den siste produktomtalen av Maglyphos mikstur som Nettverket har fått tilgang til. 

  • Magnesium diasporal dosepulver 300 mg (=12mmol)/ dosepulver (magnesiumsitrat) - Informasjon om denne finnes i miksturlisten, samt pakningsvedlegget

  • Magnesium diasporal kapsler 150 mg (magnesiumoksid) - informasjon om preparatet finnes her. 

Merk at disse formuleringene har ulike salt-formuleringer. En Relis-utredning kan supplere med nyttig informasjon om dette med hensyn på valg av preparat.  

Både Maglyphos og Magnesium diasporal er uregistrerte preparater så disse må skrives ut på resept til pasient, samt det må sendes søknad om registreringsfritak. 

På apoteket finnes det også tilgjengelig andre preparater i andre styrker, da som kosttilskudd. Dersom barnet har fått forskrevet eller er anbefalt å bruke Nycoplus Magnesium tyggetabletter vil Nettverket oppfordre til at lege konfereres for å vurdere hvilke alternativ som passer best. Legen vil da kunne si om det er greit å benytte kosttilskudd eller om man bør velge et av de uregistrerte legemidlene.

Nettverket minner for øvrig om at kosttilskudd reguleres av "Forskrift om kosttilskudd", mens legemidler reguleres av "Forskrift om legemidler (legemiddelforskriften)". Det stilles helt andre krav til sikkerhet, dokumentasjon, effekt og kontroll av legemidler i forhold til kosttilskudd.