Skip Navigation LinksLegemidler til barn > Nyheter > Mangel på Oramorph (morfin) dråper

Mangel på Oramorph (morfin) dråper

Legemiddelverket melder om mangel på Oramorph dråper 20 mg/mgl, ny forventet levering er i slutten av april 2021.

​Legemiddelverket har tillatt at danske pakninger tilsvarende Oramorph dråper kan selges, uten å søke om godkjenningsfritak og om refusjon dersom dette er aktuelt. Informasjon om dette finnes her: Statens legemiddelverk. Mangel på Oramorph dråper (sist oppdatert 26.1.21). 

Morfin finnes som mikstur i svakere styrke, se Nettverkets miksturliste