Skip Navigation LinksLegemidler til barn > Nyheter > Mangel på Lyrica mikstur

Mangel på Lyrica mikstur

Det er varslet kortvarig mangel på Lyrica mikstur, ny leveranse skal komme i slutten av feburar.

​Legemiddelverket og Pfizer har varslet om mangel på Lyrica (pregabalin) mikstur i perioden 10. desember 2020 til og med 20. februar 2021(1). Legemiddelgrossistene er nesten tomme, men noen få apotek har miksturen på lager. Det finnes ingen alternativ pregabalin-mikstur i Norge, men Lyrica kapsler kan åpnes og innholdet kan blandes i vann, for de som har svelgvansker eller gis på sonde (8 Fr eller større) (2,3 ). Det kan ikke tas deldoser fra kapslene.  

Nettverket er i kontakt med sykehusapotekene om eventuell produksjon av mikstur er mulig, saken vil bli oppdatert med hensyn på dette. 

Referanser:

1. Statens legemiddelverk, 202. Legemiddelmangel og avregistreringer 2021: Råd til apotek og helsepersonell. Tilgjengelig fra: https://legemiddelverket.no/legemiddelmangel/legemiddelmangel-og-avregistreringer-rad-til-apotek-og-helsepersonell-inneverende-ar (lest 4.2.21)

2. Felleskatalogtekst om Lyrica Upjhn EESV, Pfizer, sist oppdatert 8.01.21. Tilgjengelig fra: https://www.felleskatalogen.no/medisin/lyrica-upjohn-eesv-pfizer-561166 (let 4.2.21)

3. Drug Administration via Enteral Feeding Tubes 2. utgave 2011 (lest papirutgaven 04.02.21)