Skip Navigation LinksLegemidler til barn > Nyheter > Koronavaksiner testes på barn og unge

Koronavaksiner testes på barn og unge

Hittil er det ingen av de godkjente koronavaksinene som er godkjent til barn under 16 år. Flere legemiddelfirmaer er nå i gang med å vurdere sikkerhet og immunrespons av koronavaksinene hos barn og unge.

I høst utvidet Pfizer/BioNTech vaksinestudien sin til å omfatte barn ned til 12 år. Det ble rekruttert 2259 deltakere i alderen 12-15 år og data fra studien skal bearbeides i månedene fremover. Pfizer/BioNTech planlegger ytterligere studier på barn i alderen 5-11 år i løpet av de neste par månedene, og på de yngste barna under 5 år senere i 2021 (1). 

I etterkant har flere legemiddelfirmaer fulgt etter. Moderna annonserte i desember at de også har startet å teste vaksinen sin på ungdommer. I studien som er en fase 2/3 studie, skal 3000 barn i alderen 12 til 17 år delta. Hver deltaker vil enten få vaksinen eller placebo (2). 

Nylig lanserte Universitetet i Oxford en fase 2 studie som skal vurdere om koronavaksinen til AstraZeneca gir en god immunrespons hos barn og unge i alderen 6-17 år. 300 frivillige barn skal rekrutteres til studien, hvor 240 av dem vil få vaksinen, mens resten vil få meningokokkvaksine som kontroll. Sistnevnte er vist å være trygg hos barn, men forventes å gi lignende bivirkninger (3). 

Vaksinen til Pfizer/BioNTech og Moderna er en mRNA-vaksine, mens vaksinen til AstraZeneca er en ikke-replikerende virusvektorvaksine. Alle de tre vaksinene inneholder genkoden for spike-proteinet til SARS-CoV-2 viruset, og har vist å gi god beskyttelse mot Covid-19 hos voksne. Vaksinene er godkjent til voksne i ulikt alderspenn i EU og Norge (4).

I lys av den pågående Moderna-studien på barn har GermanNetPaeT, den tyske søsterorganisasjonen til NorPedMed, tatt et initiativ for å fremme vaksinestudier på barn i Europa. NorPedMed er positiv til dette initiativet. 

Ref
eranser:

1. Pfizer-BioNTech Covid-19 Vaccine Trial overview, Pfizer, 24.02.21

2. Moderna Announces First Participants Dosed in Phase 2/3 Study of COVID-19 Vaccine Candidate in Adolescents, Moderna, 10.02.2021

3. Oxford University extends COVID-19 vaccine study to children, Oxford Vaccine group, Oxford University, 13.02.2021

4. Fakta om godkjente koronavaksiner, Statens Legemiddelverk, 23.02.20221