Skip Navigation LinksLegemidler til barn > Nyheter > Koronavaksine til ungdom 12-15 år

Koronavaksine til ungdom 12-15 år

Tilbud om koronavaksine er fra september 2021 utvidet til å også gjelde ungdom 12-15 år.

Følgende anbefalinger og tilbud om koronavaksine gjelder for ungdom 12-15 år (årskullene 2006, 2007 og 2008, samt de som har fylt 12 år i årskull 2009):

Ungdom 12-15 år med alvorlig grunnsykdom:   

  • Anbefales 2 doser koronavaksine, med 8 -12 ukers mellomrom mellom dosene

  • Noen kan få andre råd etter legevurdering

Øvrig ungdom 12-15 år:

  • Tilbys foreløpig 1 dose vaksine

  • Enkelte kan etter vurdering av lege tilbys 2 doser. Det kan for eksempel gjelde de som bor sammen med spesielt sårbare personer eller som har annen særskilt tilleggsrisiko

  • Siden gjennomgått sykdom også gir beskyttelse mot nye infeksjoner, gis det foreløpig ikke tilbud om vaksine til 12-15-åringer som har hatt covid-19

Samtykke fra foreldre/foresatte kreves, se skjema for samtykke

Folkehelseinstituttet anbefaler å bruke Comirnaty (BioNTech/Pfizer-vaksinen) til ungdom 12-15 år, fordi det er mest erfaring med denne i denne aldersgruppen. 

Aldersgruppen 12-15 år har generelt svært god respons på vaksiner, og beskyttelsen vil sannsynligvis være bedre hos ungdom i denne alderen enn for eldre aldersgrupper. Én vaksinedose er vist å beskytte godt mot alvorlig koronasykdom. Beskyttelsen mot alvorlig sykdom er god allerede tre uker etter vaksinering med én dose. Det gjelder også for Delta-varianten av koronaviruset. For god beskyttelse mot å bli smittet med Delta-varianten trengs det derimot to doser, og lege vurderer når det kan være aktuelt.

De alvorlige bivirkningene med hjertemuskelbetennelse (myokarditt) og hjerteposebetennelse (perikarditt) oppstår først og fremst etter andre dose. Ved å gi bare én dose minsker risikoen for disse bivirkningene.

Les mer på FHI sine sider Koronavaksine - informasjon til befolkningen - FHI