Skip Navigation LinksLegemidler til barn > Nyheter > Barnesykepleierforbundet har opprettet en interessegruppe for palliasjon for barn og unge

Barnesykepleierforbundet har opprettet en interessegruppe for palliasjon for barn og unge

Interessegruppen er for sykepleiere med videreutdanning i barnepalliasjon fra OsloMet.

Barnesykepleierforbundet ønsket en oversikt over sykepleiere med videreutdanning i barnepalliasjon fra OsloMet. Det første kullet tok denne utdanningen i 2017. Barnesykepleierforbundets Interessegruppe for palliasjon for barn og unge er på Facebook, du finner den her

Mange av disse sykepleierene med videreutdanningen har ulike roller og funksjon på sine arbeidsplasser knyttet til dette feltet. De er verdifulle resurspersoner i det pasientrettede arbeidet i de lokale palliative teamene, og i Hjemmesykehus. De er ledere i kommuner med ansvar for spesielle tiltak knyttet til barnehage, skole, og avlastningsenheter. De leder barneboliger, eller er sykepleiere i et arbeidslag rundt et alvorlig sykt barn. Andre er knyttet til Nasjonal Kompetansetjeneste for sjeldne diagnoser eller andre kompetansenettverk innen palliasjon. Denne interessegruppen vil bidra med å sikre en tjeneste som er god og som er lik i landet vårt på sikt.

Hensikten med interessegruppen er å knytte landet vårt sammen og dele fag og kompetansen for palliasjon til barn og unge. Dette for å styrke barnepalliasjon der hvor barnet, ungdommen og familie inkl. søsken bor. Sammen bidrar vi til å skape gode hverdager for familier over hele Norge som har barn med forkortet levetid og styrke samarbeid på tvers. Har du spørsmål om gruppen, ta kontakt med leder av Barnesykepleierforbundet Kirsti Egge Haugstad.