Skip Navigation LinksLegemidler til barn > Nyheter > Handlingsplan for kliniske studier

Handlingsplan for kliniske studier

Regjeringens handlingsplan for kliniske studier ble lagt frem den 11. januar. Nettverket og NorPedMed følger spent med på oppfølgingen av tiltakene i handlingsplanen.

​Dette er den første nasjonale handlingsplanen for kliniske studier i Norge. Handlingsplanen, samt regjeringens nyhetssak om planen, kan du lese her

I planen fremheves kliniske studier som viktige for å sikre bedre og tryggere pasientbehandling, utvikling og tilgang til nye behandlingsmetoder, utvikling av helsenæringen og å i å sikre en bærekraftig helsetjeneste. Per nå er det for få kliniske studier tilgjengelige for norske pasienter, siden år 2000 har antallet legemiddelutprøvinger finansiert av industrien blitt halvert. Regjeringens mål er å doble antall studier innen 2025 og at kliniske studier skal bli en integrert del av behandlingstilbudet til pasienter, på tvers av hele helse- og omsorgstjenesten. 

For å få til dette skal kunnskapen om kliniske studier styrkes på alle nivåer i tjenesten. Kliniske studier må ha et større mangfold og bli mer tilgjengelige, slik at flere pasienter kan få muligheten til å delta. Informasjon om studier må være lettere tilgjengelig gjennom en nasjonal oversikt der alle aktuelle aktører bidrar. Planen inkluderer tiltak for å sikre at pasienter kan delta i studier der de er, gjennom desentraliserte studier, som legger til rette for at mindre sykehus og primærhelsetjenesten kan delta og at pasienter slipper lange reiseveier 

For å muliggjøre flere kliniske studier trengs flere stillinger og større forutsigbarhet for personellet som jobber med dette. Det er satt av 30 millioner kroner til å etablere NorTrials, en struktur som skal fungere som én vei inn i norsk spesialisthelsetjeneste for kliniske studier. Dette skal gjøre det enklere for næringslivet å samarbeide med helseforetakene.

Nettverket er via NorPedMed nevnt i handlingsplanen, som et etablert nettverk mellom landets forskningsposter for barn. NorPedMed har bidratt til økt oppmerksomhet om betydningen av kliniske legemiddelutprøvinger på barn og at slike studier gjennomføres trygt, effektiv og i henhold til gjeldende regelverk og kvalitetsstandarder. NorPedMed sikrer at Norge er representert i nordiske og europeiske samarbeid på kliniske forskning, og bidrar til gjennomføring av internasjonale kliniske studier for barn til Norge.