Skip Navigation LinksLegemidler til barn > Nyheter > Fastlegen informerer - opioider mot hoste hos barn frarådes!

Fastlegen informerer - opioider mot hoste hos barn frarådes!

Når nattesøvnen hos både foreldre og barn uteblir på grunn av hoste, er ønsket om behandling ofte stort. Hvilket råd kan vi gi da?

Nettverkets fastlege Inga Marthe Grønseth skriver: 

Mye tyder på at vi fremover vil få flere luftveissyke barn inn på legekontorene. Omfattende smitteverntiltak i forbindelse med Covid-pandemien har med stor sannsynlighet ført til lavere immunitet i befolkningen for vanlige luftveisvirus. 

Preparatomtalene til de mye brukte preparatene Cosylan og Solvipect comp angir doseringsforslag for barn fra henholdsvis 2 og 6 år. Bruken frarådes likevel av Nettverket, med bakgrunn i anbefalinger fra blant annet U.S Food and Drug Administration (FDA). Lavere glukuronideringskapasitet hos barn kan medføre at en større andel av dosen etylmorfin omdannes til morfin. Uavhengig alder har også genetiske forskjeller betydning for metabolismen av etylmorfin og risikoen for akkumulering. Manglende dokumentasjon for nytten av disse preparatene, samt potensielt alvorlige bivirkninger som respirasjonsdepresjon taler også imot bruken av disse hos barn. Les Nettverkets tidligere sak om at FDA fraråder bruk av opioider mot hoste til barn under 18 år.

Relis har publisert en sak i Utposten: Hostedempende opioider som Cosylan og Solvipect comp til barn? som også gir mer informasjon om bruk og farmakokinetikken til etylmorfin hos barn.

Relis publiserte også i 2019 en sak om forkjølelseshoste hos barn, her finnes gode råd, med fokus på reseptfrie produkter til salgs i apotek. 

Tips oss gjerne dersom det er noe som kan være viktig å formidle videre i denne sammenhengen. Send oss da en e-post: post@legemidlertilbarn.no

Fastlegen oppfordrer allmennlegene til å gjøre seg kjent med nettverkets nettside www.legemidlertilbarn.no. Her finnes det flere viktige ressurser som også er svært nyttige i allmennpraksis!


Andre artikler i serien "Fastlegen informerer" finner du her.