Skip Navigation LinksLegemidler til barn > Nyheter > Fastlegen informerer - Meld bivirkninger, særlig hos barn!

Fastlegen informerer - Meld bivirkninger, særlig hos barn!

Mange fastleger vegrer seg for å melde bivirkninger. I en travel hverdag er det en oppgave som kanskje utsettes? Hos barn er det om mulig enda viktigere å melde inn bivirkninger, av flere årsaker. Bonus: Det er enklere enn du tror!

Nettverkets fastlege Inga Marthe Grønseth skriver: Som fastlege er min egen personlige erfaring med siden melde.no at vi fastleger ikke bør vegre oss for dette. Siden er enkel og selvforklarende, og oppgaven er raskt unnagjort!

For barn finnes det færre studier som dokumenterer sikkerhet og effekt av legemidler. Barn kan ha en metabolisme som avviker fra voksnes, samtidig som både symptomer og bivirkninger kan være vanskeligere å tolke. Meld på mistanke for å raskest mulig få samlet potensielt viktig bivirkningsinformasjon. Legemidler er ofte ikke godkjent til bruk på barn, men kan likevel ha et bruksområde og en doseringsanbefaling. Spesielt viktig er det å melde de alvorligste bivirkningene og det å melde bivirkninger ved nye legemidler. Mye viktig læring kan også komme fra bivirkninger som følge av overdosering eller feildosering, samt bivirkninger som mistenkes etter eksponering i svangerskapet eller ved amming.

Les mer på nettsiden til legemiddelverket om Hva med bivirkninger hos barn?

Tips Nettverket gjerne dersom det er noe som kan være viktig å formidle videre i denne sammenhengen. Send oss da en e-post: post@legemidlertilbarn.no

Fastlegen oppfordrer allmennlegene til å gjøre seg kjent med nettverkets nettside www.legemidlertilbarn.no. Her finnes det flere viktige ressurser som også er svært nyttige i allmennpraksis! 


Andre artikler i serien "Fastlegen informerer" finner du her.