Skip Navigation LinksLegemidler til barn > Nyheter > Fastlegen informerer - KOBLE, kunnskapsbasert oppslagsverk om barns legemidler

Fastlegen informerer - KOBLE, kunnskapsbasert oppslagsverk om barns legemidler

Fastlegene forholder seg gjerne til Norsk Elektronisk Legehåndbok (NEL), men noen ganger er det behov for ytterligere doseringsinformasjon når barn skal bruke legemidler.

KOBLE er et kunnskapsbasert oppslagsverk om barns legemidler som er ment for fastleger, sykehusleger, farmasøyter og sykepleiere som skal ordinere, ekspedere eller gi legemidler til barn. KOBLE ble lansert i desember 2020 som en betaversjon, og er under fortløpende forbedring. Det er primært et doseringsverktøy, men gir også råd om praktisk håndtering av legemidler til barn.

Under kapittelet "fagstoff" kan du som fastlege for eksempel finne tips når administrasjon av øyedråper er vanskelig, når barnet kaster opp kort tid etter inntak av et peroralt legemiddel, eller når medisiner må gis i sonde. 

Tips oss gjerne dersom det er noe som kan være viktig å formidle videre i denne sammenhengen. Send oss da en e-post: post@legemidlertilbarn.no

Fastlegen oppfordrer allmennlegene til å gjøre seg kjent med nettverkets nettside www.legemidlertilbarn.no. Her finnes det flere viktige ressurser som også er svært nyttige i allmennpraksis!