Skip Navigation LinksLegemidler til barn > Nyheter > Fastlegen informerer - Hva gjør vi når godkjent alderstilpasset formulering av et legemiddel ikke er tilgjengelig?

Fastlegen informerer - Hva gjør vi når godkjent alderstilpasset formulering av et legemiddel ikke er tilgjengelig?

Fastlegene står i første linje i behandlingen av vanlige tilstander hos barn. God kunnskap om tilgjengelige formuleringer og mulighetene for manipulering av legemidler kan bidra til optimalt legemiddelvalg for de minste.

Mangel på godkjente, kommersielt tilgjengelige, alderstilpassede formuleringer kan gjøre det vanskelig å administrere legemidler til barn. Blant annet i tilfeller der barn skal få antibiotikabehandling for vanlige tilstander kan mangelen på egnet alderstilpasset dosering eller formulering oppleves som en barriere for valg av optimal legemiddelbehandling. Kunnskap om tilgjengelige miksturer (Miksturlisten) og kjennskap til retningslinje for Manipulering av medisiner til barn (MAMBA) kan bidra til valg av mer smalspektret og mindre resistensdrivende antibiotikabehandling hos allmennlegen. Kanskje kan det være et godt alternativ å velge knusing av tabletter fremfor en mer bredspektret mikstur?

MAMBA- retningslinjen samler viktig kunnskap om manipulering av forskjellige formuleringer på oversiktlig vis, og tydeliggjør også hvilke spørsmål man bør stille seg før forskrivning for å unngå manipulering der bedre alternativer er tilgjengelige.

Tips oss gjerne dersom det er noe som kan være viktig å formidle videre i denne sammenhengen. Send oss da en e-post: post@legemidlertilbarn.no

Fastlegen oppfordrer allmennlegene til å gjøre seg kjent med nettverkets nettside www.legemidlertilbarn.no. Her finnes det flere viktige ressurser som også er svært nyttige i allmennpraksis!