Skip Navigation LinksLegemidler til barn > Nyheter > Fare for binyrebarksvikt ved overgang til Alkindi

Fare for binyrebarksvikt ved overgang til Alkindi

Det er meldt om et tilfelle av akutt binyrebarksvikt (Addisonkrise) hos et spedbarn som har byttet fra knuste eller oppløste hydrokortison tabletter til hydrokortisonpreparatet Alkindi. Dette melder Statens Legemiddelverk.

​Legemiddelverket skriver dette i nyhetssak fra 4.2.21: Risiko for akutt binyrebarksvikt (Addisonkrise) ved overgang til Alkindi.

"Alkindi er et hydrokortisonpreparat i form av kapsler som skal åpnes. Legemidlet brukes ved mangel på binyrebarkhormoner (binyrebarkinsuffisiens) hos spedbarn, barn og ungdom. Alkindi kan doseres mer nøyaktig enn konvensjonelle hydrokortisonpreparater. Det er derfor risiko for at pasienten reelt sett får en lavere dosering ved bruk av Alkindi enn tilsvarende hydrokortisonpreparater selv om samme antall milligram med Alkindi doseres. Dette kan føre til akutt binyrebarksvikt hos pasienten."

Dette er en europeisk oppdatering, preparatomtale og pakningsvedlegg vil bli oppdatert med hensyn til dette. Og det har blitt sendt ut et "kjære helsepersonell-brev" om dette, brevet kan lese her