Skip Navigation LinksLegemidler til barn > Nyheter > EMA godkjenner Comirnaty til aldersgruppen 12-15 år

EMA godkjenner Comirnaty til aldersgruppen 12-15 år

EMA har godkjent koronavaksinen Comirnaty også for unge mellom 12-15 år. Folkehelseinstituttet vurderer om vaksinen skal tilbys alle barn/ungdom mellom 12-17 år.

EMA har nå godkjent Comirnaty også for aldersgruppen 12 - 15 år. Fra før er Comirnaty godkjent for bruk fra 16 år og oppover. Statens legemiddelverk skriver at godkjenningen er en betinget godkjenning som gis før man har langtidsdata om effekt og bivirkninger. Vaksineprodusenten må derfor fortsette med studiene, og fortløpende oversende legemiddelmyndighetene data etter hvert som de blir klare. 

Folkehelseinstituttet utreder nå om vaksinen skal tilbys til ungdommer fra 12 år i Norge. Ungdom fra 16 år som har høyere risiko for alvorlig covid-19 sykdom har allerede fått tilbud om vaksine. Dette gjelder ungdom med alvorlige nevrologiske sykdommer og medfødte syndromer, men også ungdom som får kreftbehandling, er organtransplanterte eller har immunsvikttilstander. Det kan i første omgang bli aktuelt å tilby vaksine til barn/ungdom i alderen 12-15 år med de samme sykdommene, men vaksinering av alle barn/ungdom fra 12 år utredes også.