Skip Navigation LinksLegemidler til barn > Nyheter > Bruk av statiner hos barn i Skandinavia

Bruk av statiner hos barn i Skandinavia

Norske barn bruker mer statiner enn barn i Sverige og Danmark viser en artikkel med data fra reseptregistrene.

​Studien (1) har hentet ut data om bruk av statiner hos barn fra reseptregisterne i Skandinavia, i perioden 2008-2018. 

I artikkelen fremheves disse funnene: 

  • Bruk av statiner hos barn har økt fra 2008 til 2018

  • Barn i Norge bruker mest statiner (3-5 ganger større prevalens enn i Sverige eller Danmark)

  • (For) lav  bruk av statiner i Danmark og Sverige

  • Markant økning i bruk av statiner i Sverige etter 2014

  • Økning i statinbruk i Norge korrelerer med økt genetisk diagnostisering av familiær hyperkolestrolemi (FH)

Dagens Medisin har omtalt artikkelen og intervjuet artikkelforfatterne (2). Om forklaringen til at norske barn bruker mest statiner sier Karianne Svendsen, postdoktor ved Lipidklinikken på Oslo universitetssykehus (OUS) dette: "Vi har derfor grunn til å tro at grunnen til at statin-prevalensen er høyere i Norge enn i Sverige og Danmark er først og fremst at vi i Norge er bedre på å identifisere personer med FH i hovedsak fordi det er enkelt og gratis å teste seg i Norge. Norge skiller seg også ut ved at det har vært fokus og arbeid med FH i mye lengre tid i Norge og vi har blant annet en egen kompetansetjeneste for FH (Nasjonal Kompetansetjeneste for familiær hyperkolesterolemi)". 


Referanser: 

1. Svendsen K, Langslet G, Krogh HW, Brinck J, Klausen IC, Stenehjem JS, Holven KB, Bogsrud MP, Retterstøl K. Genetic testing is essential for initiating statin therapy in children with familial hypercholesterolemia: Examples from Scandinavia. Atherosclerosis. 2021 Jan;316:48-52. doi: 10.1016/j.atherosclerosis.2020.11.027. Epub 2020 Dec 1. PMID: 33302044.

2. Dagens Medisin, 16.12.2020: Studie: Norske barn bruker mest statiner i Skandinavia. Tilgjengelig fra: https://www.dagensmedisin.no/artikler/2020/12/16/studie-norske-barn-bruker-mest-statiner-i-skandinavia/ (lest 22.1.21)