Skip Navigation LinksLegemidler til barn > Nyheter > Blandekortnytt i september

Blandekortnytt i september

Siden sist har vi publisert et nytt blandekort, revidert syv blandekort og det er gjort mindre endringer i tre andre kort. Innholdsfortegnelsen og referanselisten er også oppdaterte. Forordet og kortversjonen har endret navn.

​Nytt kort:
Nitroprussid (Nipruss), med fortynningsforslag til barn og nyfødt

Reviderte kort:
Esmolol (Brevibloc), med fortynningsforslag til nyfødt
Kaliumklorid (Addex-Kaliumklorid, Kaliumklorid)
Kloksacillin (Cloxacillin), med fortynningsforslag til barn og nyfødt
Klonidin (Catapresan), med fortynningsforslag til barn og nyfødt
Koffeinsitrat (Gencebok, Peyona), med fortynningsforslag til nyfødt
Labetalol (Trandate, Labetalol), med fortynningsforslag til barn og nyfødt
Propofol (Propofol-Lipuro, Propolipid), med fortynningsforslag til barn og nyfødt

Blandekortene over er reviderte, med få vesentlige endringer, men alle er endret og må oppdateres i blandekortpermer o.l. 

Informasjon om de viktigste endringene, se under. 

Endrede kort, ikke fullstendig reviderte:
Diazepam (Diazepam-Lipuro, Stesolid, Valium), med fortynningsforslag til barn og nyfødt
Furosemid (Furix, Furosemide), med fortynningsforslag til barn og nyfødt
Neostigmin (Neostigmin), med fortynningsforslag til barn og nyfødt

Informasjon om endringene, se under.

Andre dokumenter:
Innholdsfortegnelsen og referanselisten er oppdatert. Forordet har byttet navn til "Bakgrunnsinformasjon" og kortversjonen av forordet heter nå "Bruksanvisning". Dokumentene har også fått nye lenker, som følge av nye navn. 

Kommentarer til blandekortene som er reviderte eller endret:

Generelt til de reviderte kortene
Det er gjort få endringer på de reviderte kortene. For noen kort har det kommet nye preparater til og preparatomtalene til disse er tatt inn i loggene og som kilder i kortene. Enkelte fraser er endret, uten at innholdet er endret, dette er i tråd med hvordan lignende informasjon er angitt på andre blandekort.

Diazepam
På grunn av leveringsvansker av Stesolid injeksjonsvæske har apotekene tatt inn alternative diazepam injeksjonsvæsker, disse har ulik formulering og blandekortet er nå oppdatert med informasjon om bruk av de ulike preparatene (Diazepam-Lipuro, Stesolid og Valium).

Furosemid
Angivelsen av administrasjonstid er endret, slik at det samsvarer med nytt «format» på slike opplysninger. Dette var tidligere angitt på denne måten: «IV administrasjon: 0,1 mg/kg/minutt, men ikke raskere enn 4 mg/minutt», men er nå endret til «IV injeksjon/infusjon: 0,1 mg/kg/minutt. Vekt ≥ 40 kg: Maks 4 mg/minutt». Vi har fått tilbakemelding om at denne valgfriheten er litt vanskelig, men dette har sammenheng med doseringen for furosemid: Doser på 1 mg/kg vil gå over 10 minutter og doser på 2 mg/kg vil gå over 20 minutter. Derfor har en angitt «IV injeksjon/infusjon» på administrasjonstiden.

Neostigmin
I etterkant av publisering av det nye kortet fikk vi tilsendt bedre informasjon om neostigmin og vi har derfor lagt til dette på blandekortet og i loggen. Det er kun kildehenvisning som er endret på blandekortet.

Les mer om blandekortene her.