Skip Navigation LinksLegemidler til barn > Nyheter > Bivirkningswebinar

Bivirkningswebinar

Nettverket inviterer til et webinar om å melde bivirkninger. Målgruppen er sykepleiere i LMUene, fagsykepleiere og andre interesserte.

I januar 2020 endret meldeplikten seg til å omfatte alt helsepersonell som jobber med pasienter. Mange sykepleiere er ikke kjent med meldeplikten og at sykepleieren fyller en viktig rolle i jobben med å identifisere og melde bivirkninger. Nettverket inviterer derfor til et 60 min langt webinar om å melde bivirkninger, med sykepleiere i LMUene, fagsykepleiere og andre interessert som målgruppe.

Tirsdag 16. februar 2021, kl. 13-14.

Program:

  • Nytt lovverk med utvidet meldeplikt, og praktisk om melding av bivirkninger
    v/ Jenny Bergman; Farmasøyt i Nasjonalt kompetansenettverk for legemidler til barn

  • Sykepleieren og melding av bivirkninger
    v/ Gunn Elin Veivåg; Spesialsykepleier til Barn, og representant i nasjonalt kompetansenettverk for legemidler til Barn

  • Sykepleiere som bivirkningskontakter - ny rolle i pasientsikkerhetsarbeidet
    v/ Trond Røed Pettersen; Spesialsykepleier, kardiologisk sykepleie / stipendiat ved Hjerteavdelingen, Haukeland universitetssykehus

Påmelding innen 8. februar 2021 via linken https://no.surveymonkey.com/r/Bivirkningswebinar