Skip Navigation LinksLegemidler til barn > Nyheter > Bivirkningswebinar gjennomført

Bivirkningswebinar gjennomført

Nettverket arrangerte 16.februar et bivirkningswebinar. Fokuset var på meldeplikten til sykepleiere, hva og hvordan melde, barnesykepleierens viktige rolle og mulighet for å ta et større ansvar.

Sykepleiere fikk meldeplikt for legemiddelbivirkninger fra 1. januar 2020 og de var målgruppen for Nettverkets første bivirkningswebinar. Over 20 sykepleiere fra store deler av landet møttes digitalt under 1 time. Både sykepleiere fra LMUene og andre sykepleiere deltok, i tillegg til noen farmasøyter. Presentasjonene er tilgjengelige i programmet under og i tillegg på sidene «Kurs og konferanser – Seminar og kurs i regi av Nettverket» se her

Presentasjonene kan gjerne gjenbrukes i undervisning på egen arbeidsplass. Nettverket kan kontaktes for mer informasjon.

Program: