Skip Navigation LinksLegemidler til barn > Nyheter > Begrenset tilgang til Roactemra

Begrenset tilgang til Roactemra

Mangelsenteret melder om begrenset tilgang til Roactemra (tocilizumab) på det europeiske markedet på grunn av økt etterspørsel til behandling av Covid-19-pasienter. Dette kan påvirke tilgjengeligheten i Norge også.

​Mangelsenteret sendt den 25. mars ut informasjon til de regionale fagdirektørene om redusert tilgjengelighet av Roactemra. Det skal være tilstrekkelig med Roactemra i Norge til å behandle pasienter i to måneder, men kun pasienter som behandles i samsvar med godkjente indikasjoner; som JIA og livstruende cytokinfrigjøring ved CAR-T-celleterapi. Pasienter som får Roactemra-behandling utenfor godkjent indikasjon er ikke med i beregningen av tilstrekkelig beholdning. 

Dette skriver Mangelsenteret: "All bruk av RoActemra utenfor godkjent indikasjon vil dermed være på bekostning av pasienter som i dag bruker preparatet, da dagens lager er tiltenkt disse pasientene. Inntil vi får avklart om det er mulig å skaffe ekstra leveranser til Norge, er det viktig at ingen hamstrer pakninger med RoActemra inf kons 10 ml og 20 ml for bruk til Covid-19 pasienter". 

Vi er kjent med at noen sykehus har sikret at barn som behandles med Roactemra  får planlagt behandling, barn er sårbare og utgjør en relativt liten pasientgruppe med tanke på behandling med Roactemra.  

Les hele brevet her.