Skip Navigation LinksLegemidler til barn > Nyheter > Barn - Kliniske utprovinger - NorTrials - NorPedMed

Barn - Kliniske utprovinger - NorTrials - NorPedMed

Barneforordningen: et tannløst Stortingsvedtak?

​Vi trenger flere og bedre kliniske legemiddelutprøvinger blant barn. Dette er forankret i et EU direktiv, et Stortingsvedtak og en regjerningsbasert Handlingsplan. NorPedMed utgjør et landsdekkende og velfungerende, men underfinansiert og sårbart samarbeid innenfor det norske barnemedisinske miljøet, og er basert på dedikerte effektive utprøvingsenheter ved universitets-sykehusene. Regjeringen skal i 2021 etablere NorTrials. Dette tiltaket er en unik mulighet til å utvikle NorPedMed til en robust struktur med internasjonal kraft i et høyt prioritert helsepolitiske segment. NorPedMed ble utviklet på få år med beskjedne midler. Et videre løft sammen med NorTrials vil raskt utløse konkrete betydelige merverdier i tråd med regjeringens Handlingsplan.

NorPedMed er svært godt satt opp for å møte utfordringene som skisseres i regjeringens «Nasjonal handlingsplan for kliniske studier», slik at Norge kan levere på ansvaret vi tok på oss da Stortinget i 2017 innarbeidet Pediatric Regulation (Barneforordningen) i norsk lovgivning. NorPedMed er moden for videre utvikling av struktur og volum. Det er vårt håp at NorTrials forstår det store behovet for kliniske studier blant barn, og hvilke muligheter NorPedMed representerer.

Les mer om NorPedMed og arbeidet med å øke legemiddelutprøving blant barn i Norge her