Skip Navigation LinksLegemidler til barn > Nyheter > Antibiotikaresistens ved urinveisinfeksjoner hos barn i Norge

Antibiotikaresistens ved urinveisinfeksjoner hos barn i Norge

Urinveisinfeksjon forekommer hyppig hos barn. En nylig publisert studie på resistensdata skal gi bedre grunnlag for å veilede antibiotikabruk hos barn med urinveisinfeksjon.

Forskerne har gjennomført en observasjonsstudie basert på dyrkningssvar med resistensbestemmelse i urin fra Norsk overvåkningssystem for antibiotikaresistens hos mikrober (NORM).  Studieperioden var 2013-2017, unntatt for cefaleksinresistens der det ble brukt data fra to norske sykehus i perioden 2015–19.

Konklusjonen i studien er at ved peroral behandling av øvre urinveisinfeksjon bør pivmecillinam og amoksicillin-klavulansyre fortsatt være blant førstevalgene, men man må vurdere om cefaleksin bør inkluderes som et likestilt førstevalg. Pivmecillinam og nitrofurantoin bør være førstevalg ved nedre urinveisinfeksjon. Trimetoprim-sulfametoksasol og trimetoprim bør helst kun brukes etter resistensbestemmelse.

Nettverket anbefaler å lese hele artikkelen for mer informasjon om forekomsten av ulike mikrober, resistensrater og resistens mot andre antibiotika, og klinisk betydning. I artikkelen diskuteres også praktiske aspekter ved ulike legemiddelformer og manipulering tilpasset barn.

Thaulow CM, Lindemann PC, Klingenberg C. Antibiotikaresistens ved urinveisinfeksjoner hos barn i Norge. Tidsskr Nor Legeforen 2021; 10.