Skip Navigation LinksLegemidler til barn > Nyheter > 10 år og vel så det!

10 år og vel så det!

Nettverket feiret 10 år i 2019, og i 2020 oppsummerte vi aktivitet og arbeid i Nettverket, så langt! Takk til alle som har bidratt i disse første 11 årene: vi har fått til mye og mye gjenstår.

​På oppfordring fra Helsedirektoratet har vi oppsummert oppgaver og aktivitet i Nettverket, fra opprettelsen frem til i dag. Nettverket har lenge påpekt at til tross for uforandret mandat og tildelinger øker sakporteføljen og kostnadnivået, Nettverket opplever voksesmerter. 

Rapporten oppsummerer sentrale elementer fra viktige saker og prosesser som «Nasjonalt kompetansenettverk for legemidler til barn» (Nettverket) har vært involvert i siden opprettelsen i 2009 og fram til i dag. Barn er spesielle som legemiddelbrukere. Dette gjelder i særdeleshet medisinske biologisk forhold, men også når det gjelder ivaretagelse av etiske, finansielle, administrative og regulatoriske aspekter samt forskning og utvikling. Barn er med andre ord vesentlig mer krevende enn voksne når det gjelder alt som har med legemidler å gjøre. 

Viktige deler av barns behov for legemidler må dekkes ved hjelp av produkter som primært er utviklet til bruk hos voksne. Problematikken dette utløser er internasjonalt anerkjent og forsøkt avhjulpet gjennom lovverk og forordninger både i USA og EU. Norge har også anerkjent barns særstilling på dette området, blant annet gjennom innarbeidelse av EUs Pediatric Regulation i norsk lovverk. 

For Norges vedkommende blir barns legemiddelforsyning spesielt utfordrende. Norge utgjør et svært lite marked med lite kommersielt potensiale ved normalt salg av de spesielt tilpassede barneproduktene som tross alt finnes. Norske barns behov for legemidler må derfor ofte ivaretas gjennom bruk av legemidler som mangler myndighetsgodkjenning og som i stedet blir importert gjennom ordninger for registreringsfritak, eller gjennom bruk utenfor rammen for den markedsføringstillatelsen som er gitt (off-label bruk). Dette får en rekke uheldige konsekvenser, blant annet vil det for slik bruk ikke være mulig å finne doseringsanbefalinger i vanlige norske oppslagsverk. 

Alle disse særtrekkene utfordrer sikkerheten. Derfor fikk vi i 2005 et stortingsvedtak som ba regjeringen legge forholdene til rette for å heve norsk kompetanse på legemiddelbehandling til barn gjennom å etablere et nasjonalt tverrfaglig kompetansenettverk. Dette Nettverket har nå gjennom mer enn ti år arbeidet for at barns legemiddelbehandling skal være hensiktsmessig og trygg, og i størst mulig grad basert på dokumentert kunnskap. Nettverket har videre arbeidet for at alle parter som er involvert i legemiddelbehandling til barn skal ha, eller ha tilgang til, nødvendig og relevant kunnskap, og at de kan handle og samhandle på en hensiktsmessig, korrekt og trygg måte. Nettverket har bistått kliniske forskningsprosjekter som har vært relevante for oppdraget, og har etablert et nettverk av kliniske forskningsposter ved universitetssykehusene. Disse skal bidra til at Norge kan tiltrekke seg kliniske legemiddelutprøvinger og ta del i avanserte behandlingsprotokoller for barn og ungdom. Nettverket består av leger, sykepleiere og farmasøyter, og er representert gjennom legemiddelutvalg ved alle landets barneavdelinger. 

Er du interessert i rapporten, så kan du lese hele her